Sberbank – Névre szóló betétek kártalanítási intézésének módja, pénzmosás elleni törvény azonosítási hiányának problémája

Az OBA a törvény alapján kizárólag olyan névre szóló betét után fizethet kártalanítást, amely tulajdonosát a mindenkor hatályos pénzmosás elleni törvény (Pmt.) alapján a Sberbank a kártalanítás megindítása előtt azonosította.

Fontos háttérinformációk:

– pótolhatja-e ezt most a Sberbanknál: A Pmt. szerinti azonosítottság utólag sajnos nem pótolható.

– pótolhatja-e ezt most az OBA-nál: Az OBA nem folytat(hat) Pmt. szerinti azonosítást, így a kártalanítási szakaszban ez a probléma nem orvosolható.

  • Jogi háttér: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.):
    • Hpt. 212. § (1) bekezdés „Az OBA által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki.”
    • Hpt. 6.§  (2) bek. 6.pont alapján  „névre szóló betét: az a betét, amelynek tulajdonosát a Pmt.-nek megfelelően azonosították”

Az OBA a témában már 2020. december 9-én is tett közzé figyelemfelhívó ügyféltájékoztatót:

https://www.oba.hu/wp-content/uploads/2020/12/OBA_Ugyfel_tajekoztato_20201209.pdf